Fyzické týrání

Svěřilo se Vám či jste si všimli u dítěte ve svém okolí modřiny nebo jiné známky fyzického násilí?

Nejste si jisti, zda se jedná o fyzické týrání?

Bojíte se celou situaci oznámit s tím, že to bude pro dítě či pro Vás ještě horší?

Nevíte, jak postupovat, a chcete zůstat v anonymitě?

 

Někteří rodiče a učitelé stále předpokládají, že tělesné tresty jsou vhodným a účinným výchovným prostředkem. Proto je důležité znovu zdůraznit, že tělesné tresty děti nevychovávají a mají spíše krátkodobý efekt. Znamenají zneužití moci dospělého nad dítětem z pozice fyzické převahy. Učí dítě akceptovat fyzické násilí jako metodu řešení problémů. Poskytují nevhodný vzor chování, které dítě přejímá. Rodič má mnoho možností, jak dítě potrestat jiným způsobem než tělesným trestem, pokud je to nezbytné.
Hranice mezi tělesným trestem a týráním je v praxi poněkud nejednoznačná a její vymezování je poměrně složitou záležitostí. Tělesné trestání se stává tělesným týráním tehdy, je-li trest prováděn opakovaně, za pomoci předmětu, na citlivou část těla (hlava, břicho, oblast pohlavních orgánů) nebo když po ranách zůstávají na těle stopy. Kromě jiných jasně prokazatelných fyzických symptomů můžeme poukázat na to, že děti a pečující osoba často zranění zdůvodňují zcela nepravděpodobnými důvody a argumenty.
Děti zpravidla nejsou ochotny o svém zranění hovořit a na dotazy na ně většinou mlčí. Jiné mají strach s rodiči odejít ze školy či z jiné aktivity domů. Mohou také opakovaně utíkat z domova. Odmítají i v horkých letních dnech odhalovat své paže nebo nohy. Bojí se svlékat před hodinou tělocviku či mají strach z lékařské pomoci. Vyhýbají se všem situacím, kde by se mohlo projevit, jak je dítěti ubližováno.

Doporučujeme

  1. Zachovejte klid. Setkání s tématem fyzického násilí na dítěti v nás může vyvolat pocity, že musíme okamžitě jednat. Nepromyšlené a unáhlené kroky mohou situaci dítěte zkomplikovat.
  2. Vždy je důležité Vaše zjištění a další postup konzultovat s odborníkem zaměřeným na tuto problematiku, např. na naší Rodičovské lince či v dětském krizovém centru.
  3. Na potřebu dítěte zavázat Vás tajemstvím o jeho fyzickém týrání je důležité nepřistoupit, protože tuto skutečnost nelze slíbit.
  4. Je vhodné dítěti vysvětlit, co je Vaší povinností v této situaci podniknout, a hledat společně, jak celý proces učinit pro dítě co nejvíc bezpečný.
  5. Mluvíme-li o účinné ochraně a pomoci týraným dětem, musíme nejprve zabránit dalšímu týrání a zneužití a dítě patřičně ochránit. V tomto případě máme ze zákona povinnost překazit trestný čin, tj. učinit taková opatření, aby trestný čin nemohl být spáchán či dále páchán.
  6. Dále máme povinnost trestný čin oznámit, tj. kontaktovat policii či oddělení sociálně právní ochrany dítěte.
Informace můžete také čerpat na Blogu Linky bezpečí a v Podcastu "Na tenké Lince".
Fyzické týrání

Modelový příběh:

Na Rodičovskou linku telefonoval muž, který hned zpočátku sdělil, že chce zůstat v anonymitě. Uvedl, že je to z toho důvodu, že se jedná o podezření na týrání a zanedbávání péče o dítě ze strany jeho bratra. Pětiletý synovec byl svěřen po rozvodu manželství do péče jeho bratra. Jeho péče o dítě je velmi špatná, bratr volajícího je často opilý.  Synovce v opilosti opakovaně brutálně fyzicky napadl, chlapec měl po celém těle modřiny.  Volající opakovaně bratrovi domlouval, neví, jak bratra přinutit k lepší péči.

Uvedený příběh není přepisem reálně uskutečněného hovoru s klienty. Jedná se o smyšlený text, který vyjadřuje některé z typických aspektů hovorů na uvedené téma. Zachováváme naprostou anonymitu svých klientů.

Trápí Vás něco podobného?

Pokud ano, tak zavolejte, nebojte se svěřit. Na Rodičovské lince jsme každý všední den, rádi Vás vyslechneme a pokusíme se společně najít možnosti pomoci.