Podcast

Cílem podcastu Linky bezpečí a Rodičovské linky "Na tenké Lince" je otevřeně mluvit o tématech, se kterými nás děti a dospívající kontaktují. Pomoci rodičům, prarodičům a pedagogům nahlédnout do samotné problematiky a představit možnosti řešení. Podcasty jsou koncipovány tak, aby posluchače provedly pomocí dotazů základní problematikou daného tématu, zevrubně nastínily, co a proč se děje a jak dál postupovat.


Moderátorkou Vám bude Radka Liebezeitová, která vystudovala Vychovatelství se speciální pedagogikou na UJEP a pracovala v oboru s lidmi s tělesným znevýhodněním v zahraničí. Později se věnovala personalistice v mezinárodních společnostech. Absolvovala Psychoterapeutický výcvik SUR a na PVŠPS studovala Psychoterapeutickou fakultu. Vedle Linky bezpečí pracuje také ve škole pro děti s kombinovaným postižením a vede vlastní terapeutickou praxi..

Partneři projektu: Media Marketing Services, ČSOB, Nadace O2, Nadace ČEZ, Colonnade Insurance S.A. 

DOTAZNÍK: najděte pár vteřin na vyplnění dotazníku, jaká témata byste v podcastu "Na tenké Lince" uvítali, děkujeme. VYPLNIT DOTAZÍK <
 
 
Přínosný poslech.

Podcast je dostupný přímo na stránce níže, dále na Anchor a v těchto aplikacích:

    

 
Nejnovější díly:

Podcast Linky bezpečí - startujeme!
Rozvod - a jak ho sdělit dětem?
Rozvod rodičů není akt, který můžeme považovat za něco, co naším životem jen tak bezbolestně projde. Je ztrátou pro rodiče i pro děti. Rozvod rodiče většinou uvrhá do emocí, jdou na povrch stará zranění, nezpracovaná témata (z dětství, z manželského soužití atp.). Rodiče mohou být často zahlceni sami sebou a dítě je vlastně vláčeno něčím, co vlastně nechce, ztrácí jistoty a pevnou půdu pod nohama. Na druhou stranu je důležité si uvědomit, že rodiče jsou zodpovědní za to, jak rozvod ve vztahu k dětem bude probíhat a jak moc je poznamená. Nelze z toho tedy vyjmout práci na svém osobní rozvoji (opoutání se od partnera atp.) Jak rozvodem dítě provést? Jak situaci dětem sdělit? Nejen na tyto otázky odpovíme v tomto podcastu.

HOST: Mgr. Kateřina Schmidová, vedoucí a konzultant Rodičovské linky. Vystudovala Filosofickou fakultu UK. Absolvovala komplexní psychoterapeutické vzdělání, supervizní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesí atp. Má více než 25letou terapeutickou a poradenskou praxi s rodinami dětí s výchovnými a vztahovými obtížemi, např. v ambulantních zařízeních nebo krizovém centru pro týrané, zanedbávané a zneužívané děti. Katka přednáší na Evangelické akademii a externě na Evangelické teologické fakultě UK.
 


Rodičovská linka - co nabízí a pro koho je určena?
Každý rodič, prarodič, nebo pedagog se jistě ocitl v situaci, kdy se cítil na pokraji sil a nevěděl co dál. Je to zcela normální. Správné je vyhledat pomoc, oporu. A právě vedle krizové linky pro děti, tedy Linky bezpečí, pro tyto případy provozujeme Rodičovskou linku. Co služba nabízí, pro koho je určena, kde lze s námi komunikovat? Odpovědi naleznete v tomto podcastu.

HOST: Mgr. Kateřina Schmidová, vedoucí a konzultant Rodičovské linky. Vystudovala Filosofickou fakultu UK. Absolvovala komplexní psychoterapeutické vzdělání, supervizní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesí atp. Má více než 25letou terapeutickou a poradenskou praxi s rodinami dětí s výchovnými a vztahovými obtížemi, např. v ambulantních zařízeních nebo krizovém centru pro týrané, zanedbávané a zneužívané děti. Katka přednáší na Evangelické akademii a externě na Evangelické teologické fakultě UK.
 


Poruchy příjmu potravy - vznik onemocnění a co mohou dělat rodiče. 
Rozpoznat, že naše dospívající dítě trpí poruchou příjmu potravy nemusí být zpočátku snadné. Nejčastěji toto psychické onemocnění postihuje velmi mladé dívky, ale ani chlapci nejsou výjimkou. Přemýšlíte nad tím, jak toto onemocnění vzniklo a na koho se teď obrátit s prosbou o odbornou pomoc? Nejen odpovědi na tyto otázky, ale i mnoho dalších cenných informací najdete v tomto podcastu.

HOST: Mgr. Kristýna Wohlinová, psycholožka pracující v denním stacionáři poruch příjmu potravy 1. LF UK a VFN v Praze, psychoterapeutka, krizová interventka a konzultantka Linky bezpečí.
 


Sexuální výchova - proč je důležitá sexuální výchova v rodině? Jak se vyhnout rizikům snadno sexuální a vztahové manipulaci dospívajících? 
Proč je důležitá sexuální výchova v rodině? Jak se vyhnout rizikům snadno sexuální a vztahové manipulaci dospívajících? Zaměříme se i na tipy, jak s dětmi o sexu hovořit a jak reagovat na jejich nečekané otázky

HOST: Mgr. Peter Porubský, psycholog, terapeut, konzultant Linky bezpečí. 
 


Jak nastavit pravidla používání mobilního telefonu u dětí a dospívajících a zamezit závislostem? 
Proč rodiče nastavují pravidla týkající se telefonu tak často fungují, nebo třeba jen krátkodobě? Jak může nadměrné užívání mobilního telefonu ovlivnit vývoj dítěte? Kdy je načase použít o psychologickou pomoc? Jistě Vás napadl mnoho dalších otázek, odpovědi najdete v tomto podcastu.


HOST: Mgr. Peter Porubský, psycholog, terapeut, konzultant Linky bezpečí. 
 


Připravujeme:

Nadměrné používání mobilního telefonu dospělých - může ovlivnit život a vztahy Vaší rodiny? 
Kyberšikana - z pohledu telefonické krizové intervence na Lince bezpečí.
Sebepoškozování - co bere a přináší.
Strategie zvládání stresu u dětí - a jak ji podpořit.
Sebevražedné myšlenky.

Podpořte realizaci dalších dílů darem, ten ČSOB zdvojnásobí.