Pochvaly, stížnosti

Stížnost je pro nás každé sdělení, které vyjadřuje nespokojenost se službou, s pracovníky Rodičovské linky. 
Podnět je pro nás jakákoliv připomínka k fungování poskytované služby. I na tyto podněty ze strany klientů a ostatních osob reagujeme stejným způsobem jako při přijímání a vyřizování stížností.
 
Stížnost či podnět vnímáme jako důležitou součást rozvoje kvality naší služby.
Každý (nejen klient) má právo podat stížnost či podnět na průběh nebo kvalitu služby Rodičovské linky. 

Stížnost nebo podnět můžete podat:

  1. ústně v rámci telefonické konzultace v provozní době Rodičovské linky na telefonu 606 021 021 nebo v rámci chatové konzultace na odkazu https://chat.rodicovskalinka.cz/
  2. písemně na adresu Linka bezpečí, Ústavní 95, Praha 8
  3. e-mailem na vedoucí RL, k.schmidova@linkabezpeci.cz
  4. prostřednictvím tohoto formuláře (do pole e-mail prosím uveďte Vaši e-mailovou adresu)

 

Stížnost nebo podnět mohou být podány anonymně. V případě, že budete chtít informovat o výsledku řešení Vaší stížnosti či podnětu, je potřeba uvést Vaše kontaktní údaje.

Každá stížnost nebo podnět je z naší strany zaevidována do evidence stížností/podnětů. Stížnost (včetně anonymní formy) musí být prošetřena a vyřízena nejpozději do 30 dnů od data doručení. Podobně postupujeme u podnětů.

O výsledku budete informováni (pokud jste uvedli kontaktní údaje) způsobem, který preferujete (tel., e-mail, poštovní adresa). U podnětu reagujeme obdobně.

Pokud nejste spokojeni s vyřízením stížnosti ze strany vedoucího Rodičovské linky můžete se obrátit na ředitelku Linka bezpečí, z. s. https://spolek.linkabezpeci.cz/o-nas/lide/nebo na další instituce, např. MPSV ČR, Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, 128 01, tel. 221 921 111.