Závislosti

Pozorujete výraznou změnu v chování Vašeho dítěte?

Obáváte se, aby se Vaše dítě nechytlo „špatné party“?

Vaše dítě užívá drogy a nevíte, jak mu pomoci?

 

Dospívání a zejména období adolescence provází složitý komplex změn, včetně zmatků a nespokojeností, často je spojený s nepříjemnými stavy a pocity. Tyto změny jsou přirozené a obvykle motivují dospívajícího k dalšímu vývoji. Zároveň však mohou znamenat i určité riziko. To spočívá v některých způsobech, jak se s nimi dospívající vyrovnávají.
Jedním z těchto „řešení“ jsou experimenty či užívání návykových látek, které navozují jiné a zejména zpočátku příjemnější stavy vědomí, které mohou vést až k závislosti, v některých případech i velmi rychle. Užitím drogy se u dospívajícího zmírňují jeho stavy nespokojenosti, přestává tyto stavy a pocity vnímat v jejich skutečné podobě, a postupně tak ztrácí motiv se s nimi vypořádat. Téměř ve všech případech je první užití drogy datováno do období přechodu z dětství do dospívání, tj. v preadolescentním nebo adolescentním období. Populace dětí a dospívajících patří mezi skupiny nejvíce ohrožené vznikem a rozvojem závislosti na alkoholových i nealkoholových drogách vzhledem k nezralosti fyzické i psychické.
Období dospívání je dobou experimentování, testování hranic a zároveň nezkušeného podceňování možných rizik. Protože nemůžeme vyloučit, že se dítě s drogou během dospívání setká (vzhledem k dostupnosti drog), je vhodné jej i sebe na takovou situaci připravit a poskytnout mu dostatek kvalitních informací o tom, jaká skutečná rizika drogy představují, např. rozvoj závislosti, ohrožení fyzického a psychického zdraví, trestná činnost.
Blízcí závislého v této souvislosti prožívají často silné pocity bezmoci, zoufalství a strachu o život dítěte. V důsledku tohoto prožívání často sami rozvinou takové chování, kterým nevědomě a nechtěně u dítěte závislostní chování udržují.


Doporučujeme

  1. V případě, že máte podezření, že Vaše dítě experimentuje s drogou, je důležité nepodceňovat možná rizika. S dítětem je vhodné vést dialog, o všem otevřeně mluvit a dát mu prostor pro jeho vyjádření o jeho motivech užívat drogu.  Doporučujeme jeho vyjádření nehodnotit a zároveň jako rodič mluvit o svých obavách, pocitech a postojích k užívání drog. Již ve fázi experimentů je vhodné kontaktovat odborníka.
  2. Pokud má dospívající již rozvinuté návykové chování či dokonce závislost, je vhodné vyhledat specializovaného odborníka co nejdříve, např. v K- centrech, ambulantních poradnách.
  3. V situaci akutní intoxikace drogou, ohrožující život, doporučujeme ihned přivolat lékařskou pomoc.
  4. Pravidelné užívání či závislost ovlivňuje celý rodinný systém a je důležité zapojit celou rodinu do jejího uzdravování.
  5. V léčbě závislostí je zásadním faktorem vnitřní motivace závislého člověka. Skutečně zde platí, že pokud má dospívající nízkou motivaci ke změně, pak i proces uzdravení může být zdlouhavý.
  6. V rámci výchovného přístupu doporučujeme oddělit Váš vztah k dítěti od Vašeho postoje k jeho užívání drog. (mám tě rád/a, nesouhlasím s tvým chováním).
  7. Nezbytným, i když těžkým krokem k řešení je nastavení velmi pevných a jasných pravidel i hranic pro společné soužití, které dospívajícím poskytují jistotu a stabilitu, kterou sami postrádají.
  8. V momentě, kdy je dospívající přesto nerespektuje, rodiče musí zůstat důslední a vyvodit patřičné sankce, o kterých byl závislý předem informován.
  9. Soužití se závislým dospívajícím vyžaduje, aby rodiče i blízcí hledali podporu především sami pro sebe, aby mohli toto obtížné období co nejlépe zvládnout a měli síly být k dispozici jak  dítěti užívajícímu drogy, tak i ostatním svým dětem.
Informace můžete také čerpat na Blogu Linky bezpečí a v Podcastu "Na tenké Lince".
Závislosti

Modelový příběh:

Telefonuje otec 14 letého chlapce, který je v jeho péči. Styk matky se synem je občasný. Matka o chlapce spíše nejeví zájem, chlapec tím velmi trpí. Poslední dobou se jeho chování velmi zhoršilo. Otci se začaly ztrácet čím dále tím větší sumy peněz, chlapec je pořád ospalý a pohublý. Když po něm chce otec vysvětlení, syn mlčí nebo je agresivní.  Ve škole přestal spolupracovat a opakovaně usíná ve školní lavici. Veškerý čas, i přes zákaz otce, tráví s partou starších chlapců, o kterých se říká, že berou drogy.

Uvedený příběh není přepisem reálně uskutečněného hovoru s klienty. Jedná se o smyšlený text, který vyjadřuje některé z typických aspektů hovorů na uvedené téma. Zachováváme naprostou anonymitu svých klientů.

Trápí Vás něco podobného?

Pokud ano, tak zavolejte, nebojte se svěřit. Na Rodičovské lince jsme každý všední den, rádi Vás vyslechneme a pokusíme se společně najít možnosti pomoci.