Šikana

Máte ve škole podezření na šikanu a nevíte, jak postupovat?

Odmítá Vaše dítě chodit poslední dobou do školy, ráno např. zvrací, bolí ho břicho, nemá kamarády ve třídě?

Zhroutilo se Vám doma dítě poté, co vám sdělilo, že je šikanováno?

Je Vaše dítě označeno jako agresor šikany?

Je Vaše komunikace se školou o šikaně Vašeho dítěte bezvýsledná?

 

Každá školní třída má svou typickou vztahovou dynamiku, což znamená měnící se intenzitu i kvalitu vztahů, vývoj skupiny jako celku, změny atmosféry a nálad ve skupině.  Tyto procesy jsou přirozené a do určité míry žádoucí. Děti se naučí poznávat své schopnosti, uvědomují si, co je pro ně v přátelství důležité, na koho se mohou spolehnout, naučí se táhnout za jeden provaz i vyjádřit svůj názor proti zbytku skupiny. Pokud jsou ovšem konflikty
dlouhodobé, narůstají a dítě nemá v kolektivu alespoň pár spřízněných duší, stává se situace zatěžující a je třeba ji řešit.
Pro situaci, kterou označujeme šikanováním, je příznačná naprostá asymetrie sil, kdy mocnější zneužívá slabšího, je zde patrný úmysl a jedná se o opakované chování.  Na šikanování se pohlíží jako na onemocnění celé skupiny (třídy), není to záležitost pouze oběti a agresora. Jedná se o celkovou poruchu vztahů ve skupině. Způsob vyšetřování šikany ve třídě má své jasné postupy, které musí být dodržovány, jinak může docházet k mnohým pochybením, která ve výsledku mohou ublížit samotné oběti šikany. Škola je povinna zpracovat tzv. Minimální preventivní program, s nímž by měli být seznámeni všichni učitelé. Jeho součástí je i prevence šikany. Vyskytne-li se ve škole šikana, pedagogům pomáhají při jejím řešení doporučení obsažená v Metodickém pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování ve školách a školských zařízeních. (Dokument Č. j. MSMT- 22294/2013-1, který vešel v platnost v roce 2013.)

Doporučujeme:

  1. Kontaktujte jako prvního třídního učitele šikanovaného dítěte. Pokud nemáte s třídním učitelem otevřenou komunikaci, můžete se obrátit na výchovného poradce či metodika školní prevence.
  2. Nedoporučujeme jakkoliv kontaktovat agresora šikany či jeho rodiče.
  3. Je vhodnější, aby se jednání zúčastnili oba rodiče, protože se při jednání mohou vzájemně podpořit.
  4. S učitelem, popř. vedením školy se předem domluvte, že z jednání bude pořízen zápis, a ten po skončení schůzky požadujte. Vedení školy by Vám mělo být schopno sdělit, jaký postup škola zvolí.
  5. Pokud je Vaše dítě obětí či svědkem šikany, nedovolte, aby bylo při jednání konfrontováno s agresory.
  6. Pokud škola nemá dostatečné možnosti řešit šikanu v rámci školy, požadujte přizvání odborníků (např. v rámci intervenčních programů do tříd).
Informace můžete také čerpat na Blogu Linky bezpečí a v Podcastu "Na tenké Lince".

Další díly Podcastu "Na tenké Lince".
Šikana

Modelový příběh:

Na Rodičovskou linku telefonovala matka jedenáctiletého chlapce, který začal odmítat chodit do školy. Dokonce občas ráno před vyučováním zvracel. Po opakovaném rozhovoru s matkou se chlapec přiznal, že se bojí jít do školy. Uvedl, že spolužáci ze třídy ho slovně napadají, ponižují ho, kopou do něho a ve třídě se ho nikdo nezastane. Poslední incident se odehrál na školním hřišti, kdy ho spolužáci ze  třídy napadli, ostatní děti situaci jen přihlížely.

Uvedený příběh není přepisem reálně uskutečněného hovoru s klienty. Jedná se o smyšlený text, který vyjadřuje některé z typických aspektů hovorů na uvedené téma. Zachováváme naprostou anonymitu svých klientů.

Trápí Vás něco podobného?

Pokud ano, tak zavolejte, nebojte se svěřit. Na Rodičovské lince jsme každý všední den, rádi Vás vyslechneme a pokusíme se společně najít možnosti pomoci.