Ohrožené dítě

Všimli jste si nedostatečné péče o dítě ze strany rodičů?

Svěřilo se Vám dítě, že je týrané či zneužívané?

Zavázala Vás Vaše žákyně tajemstvím o tom, že se jí někdo dotýká na intimních místech?

Nevíte, jak s takovou informací od žáka či žákyně zacházet?

 

Z naší zkušenosti na Rodičovské lince vyplývá, že pedagog bývá jedním z prvních důvěrníků dítěte, které je týrané či zneužívané nebo řeší jiný závažný problém. Děti, které mají tuto zkušenost, ji většinou velmi dlouho tají. Zažívají pocity strachu, studu a viny. Někdy věří, že zneužívání či týrání v blízké době skončí, nebo jsou znejistěni a chování rodiče z pozice autority vnímají jako správné či zasloužené. Za základní pro řešení považujeme, aby všechny formy intervence ve prospěch ohroženého dítěte, tj. jak trestně-právní, diagnostická, tak především terapeutická, byly během procesu vyváženy.


Doporučujeme

  1. S dítětem, které je týrané, zneužívané či zanedbávané, je především důležité navázat dobrý kontakt, vyjádřit mu přijetí, důvěru a respekt a postupně s dítětem hledat adekvátní kroky k řešení.
  2. Neznejišťujte nebo nekonfrontujte dítě s tím, jestli skutečně došlo k tomu, co popisuje. Podstatné je ho spíše ocenit za to, že našlo odvahu a sílu tuto skutečnost někomu sdělit.
  3. Pomozte dítěti pochopit, že není vinno tím, co se stalo. Odpovědnost vždy nese dospělý, který takto dítěti ubližuje. Opěrným bodem hovoru může být zjišťování, ke komu má dítě důvěru a na koho se může obrátit.
  4. Na potřebu dítěte zavázat Vás tajemstvím o svém týrání či zneužívání je důležité nepřistoupit, protože tuto skutečnost nelze slíbit.
  5. Je vhodnější s dítětem mluvit o obavách, které kolem celé situace má, a ubezpečit ho, že jeho informace nebude zneužita proti němu, ale použita pro řešení celé situace a vyhledání další odborné pomoci.
  6. Dítě je nutné předem informovat o krocích, které následně budou podniknuty.
  7. Doporučujeme úzce spolupracovat s oddělením sociálně právní ochrany dětí a s odborníky zaměřenými na tuto problematiku.
  8. V případě akutního ohrožení je vhodné kontaktovat Policii ČR, nejlépe specializované oddělení zaměřené na trestné činy páchané na dětech.
Informace můžete také čerpat na Blogu Linky bezpečí a v Podcastu "Na tenké Lince".
Ohrožené dítě

Modelový příběh:

Na Rodičovskou linku se obrátila třídní učitelka z jedné střední školy v menším městě. Nějakou dobu si všímala smutku a nesoustředěnosti své studentky a horšícího se prospěchu. Tato 15 letá studentka se jí poté svěřila, že je dlouhodobě sexuálně zneužívaná svým vlastním otcem, který k ní ráno nebo večer, když matka není doma, přijde do pokojíčku a osahává ji na intimních místech. Dívka se snažila celou situaci vydržet. Jednou se to pokusila sdělit své matce, ale ta ji obvinila z toho, že si vymýšlí a chce zničit celou rodinu. Dívka neví, co má dělat, má přítele, ke kterému by se chtěla nastěhovat, ale v rodině jsou ještě dvě mladší sestry. Paní učitelka je zaskočená závažností příběhu, neví, jak postupovat, a zároveň má výčitky, že vše nezjistila mnohem dříve a zneužívání nezastavila…

Uvedený příběh není přepisem reálně uskutečněného hovoru s klienty. Jedná se o smyšlený text, který vyjadřuje některé z typických aspektů hovorů na uvedené téma. Zachováváme naprostou anonymitu svých klientů.

Trápí Vás něco podobného?

Pokud ano, tak zavolejte, nebojte se svěřit. Na Rodičovské lince jsme každý všední den, rádi Vás vyslechneme a pokusíme se společně najít možnosti pomoci.