Napište nám

Napsat nám můžete na pomoc@rodicovskalinka.cz  ze své e-mailové adresy nebo využijte formulář. Přes formulář lze poslat dotaz pouze o velikosti 2000 znaků, delší nepůjde odeslat. Pokud potřebujete napsat více, pošlete dotaz rovnou ze svého e-mailu.

Pokud napíšete přes formulář, pozorně zadávejte svou adresu, na kterou chcete poslat odpověď. Jestliže v ní uděláte chybu, nemůžeme Vám odpověď zaslat. V případě plné schránky zkoušíme zaslat odpověď opakovaně, nejdéle však týden ode dne zaslání dotazu.

V závislosti na vytíženosti poradny se snažíme odpovědět v nejkratším možném termínu, maximálně do tří pracovních dnů (následujících po dni, kdy jsme dotaz obdrželi). Poradna zajišťuje pisatelům anonymitu, nemusíte dotaz podepisovat. K e-mailové adrese klientů má přístup pouze vedoucí poradny, která je vázána mlčenlivostí.

Prostřednictvím tohoto formuláře nám můžete zaslat svůj dotaz:


 

E-mailová poradna je určena pro

 • rodiče
 • prarodiče
 • rodinné příslušníky
 • pedagogy mateřských, základních a středních škol
 • dospělé, kteří jednají v zájmu dětí a rodiny

Co poskytujeme

 • krizovou pomoc a základní sociální poradenství po e-mailu pro klienty z celé ČR
 • odkazy na konkrétní odborná pracoviště z naší celorepublikové databáze
 • intervence v případech ohrožujících zdraví a život dítěte, resp. při podezření na ně, u jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a oddělení sociálně právní ochrany
 • možnost zůstat v anonymitě (nemusíte uvádět své jméno)

Co vás čeká, když nám napíšete

Odpověď na svůj e-mail obdržíte nejpozději třetí pracovní den ode dne zaslání dotazu. V odpovědi můžete očekávat podporu, pochopení a zpětnou vazbu na Vaše očekávání. Dále nabídku možných řešení Vaší situace, včetně odborných doporučení, popř. odkazů na organizace a instituce, které se daným tématem zabývají. Jsme si vědomi, že písemná odpověď má své omezené možnosti pomoci. Odpověď se odvíjí od informací, které obdržíme.
Odpovědi zpracovávají odborní pracovníci E-mailové poradny, kteří mají mnohaleté praktické zkušenosti a znalosti z oblasti rodinné a výchovné problematiky. Nezbytnou součástí jejich odborné kompetence je absolvovaný akreditovaný výcvik v internetovém poradenství a práce pod supervizí.

Co neposkytujeme

 • nemůžeme Vás kontaktovat na Vámi uvedeném telefonním čísle
 • nenabízíme terénní služby (výjezdy za klienty domů)
 • neposkytujeme osobní konzultace

Upozornění

 • V případě, že v e-mailu uvedete jméno a adresu bydliště dítěte, u kterého máte podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání, máme ze zákona povinnost tuto skutečnost oznámit odboru sociálně právně ochrany dítěte příslušného místního či městského úřadu v místě bydliště dítěte.  
 • Neposílejte nám přílohy, z bezpečnostních důvodů je neotvíráme. Vše, co nám potřebujete sdělit, napište do e-mailu.