Zavolejte nám

Vítejte na stránkách Rodičovské linky Sdružení Linka bezpečí, která poskytuje své služby již od roku 2001.

Co nabízíme
 • telefonickou krizovou pomoc a základní sociální poradenství pro klienty z celé ČR
 • odkazy na konkrétní odborná pracoviště z naší celorepublikové databáze
 • intervence v případech ohrožujících zdraví a život dítěte, resp. při podezření na ně, u jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a oddělení sociálně právní ochrany.
 • možnost zůstat v anonymitě (nemusíte uvádět své jméno)
Pro koho je linka určena
 • rodiče
 • prarodiče
 • rodinné příslušníky
 • pedagogy mateřských, základních a středních škol
 • dospělé, kteří jednají v zájmu dětí a rodiny
S čím se na nás můžete obrátit
 • s nejrůznějšími starostmi, které se týkají dětí, dospívajících a mladých dospělých do 26 let.
Nejčastější témata hovorů jsou
 • výchovné problémy od prvotních až po ty závažné, např. první krádeže, lhaní, agresivita, experimentování s návykovými látkami až po trestnou činnost
 • reakce na obtížné životní situace, např. rozvod, nemoc nebo úmrtí člena rodiny, útěk dítěte z domova
 • psychické a osobnostní problémy dětí, např. zvýšená úzkostnost, sebepoškozování, sebevražedné tendence
 • školní problémy, např. vztah s učitelem nebo spolužákem, šikana, záškoláctví
 • podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte v rodině či ve svém okolí
Kdo na lince pracuje

Psychologové a odborní pracovníci, kteří mají dlouholetou praxi v rodinné a výchovné problematice, prošli výcvikem v telefonické krizové intervenci a pracují pod stálou supervizí.

Provoz linky

Každý všední den v odpoledních hodinách pondělí až čtvrtek od 9 do 21 hod., pátek od 9 do 17 hod. na telefonním čísle.
 •  606 021 021 (O2 operátor)
Volajícím je zajištěna anonymita. Telefonické hovory nejsou nahrávány a telefonní čísla nejsou evidována/monitorována. Klientům zpětně netelefonujeme.
 
Co vás čeká, když zavoláte na Rodičovskou linku

V první části hovoru dostanete dostatečný prostor k tomu, abyste mohl/la hovořit o své situaci, popř. sdělit své dotazy. Je přirozené, že můžete být zaskočeni, rozrušeni či zmateni situací, která se Vám či dítěti ve Vašem okolí přihodila. Konzultant Vám v tomto případě nabízí podporu a možnost hledat konkrétní oblast, o které potřebujete hovořit. Společně hledáte rozšiřující možnosti řešení Vašeho problému.
V případě, že se během hovoru ukáže, že potřebujete odbornou radu, jsou vám kladeny doplňující dotazy, které umožní adekvátní odpověď. Na základě svých odborných zkušeností a znalostí Vám konzultant podá vyžadované informace, popř. jistá doporučení. Konzultant linky zná hranice možné pomoci po telefonu a na základě své praktické zkušenosti s Vámi promluví o možnostech následné pomoci. Vysvětlí vám formy spolupráce s vhodnými zařízeními a předává Vám na ně kontakt dle místa Vašeho bydliště.

Co neposkytujeme
 • nemůžeme Vás kontaktovat na Vámi uvedeném telefonním čísle
 • nenabízíme terénní služby (výjezdy za klienty domů)
 • neposkytujeme osobní konzultace
   
Upozornění
 • Prosíme rodiče, aby podle svých možností zajistili, že jejich děti nebudou při  rozhovoru s konzultantem Rodičovské lince přítomny.
 • V případě, že ve svém telefonátu uvedete jméno a adresu bydliště dítěte, u kterého máte podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání, jsme povinni tuto skutečnost podle zákona oznámit odboru sociálně právně ochrany dítěte příslušného místního či městského úřadu v místě bydliště dítěte.
 • Může se stát, že kromě pracovníka, který s Vámi vede hovor, je na lince přítomen ještě vedoucí Rodičovské linky. Důvodem je pravidelná kontrola kvality práce konzultanta.